FILOZOFIJA - Povijest filozofije - suvremeno doba

Godina studija: II.
Semestar: ljetni
Tjedno sati: 2
ECTS bodovi: 3
Predavač: mr. Igor Žontar

Cilj nam je upoznati filozofsku misao XIX. i XX. stoljeća, upoznavajući glavne predstavnike različitih pravaca, s naglaskom na dominirajuće ideje koje obilježavaju suvremeno razdoblje povijesti filozofske misli: njemački idealizam, pozitivizam, materijalizam, marksizam – kritičke teorije društva. U XX. stoljeću dolazi do zaokreta prema „praktičnom“, što se na ovaj način pokazuje kroz filozofiju života, pragmatizam, fenomenologiju, egzistencijalizam, filozofiju jezika, neopozitivizam, teorije znanosti-problem spoznaje (analitička filozofija, kritički racionalizam, evolucijska teorija spoznaje, konstruktivizam).

Literatura: B. Bošnjak, „Povijest filozofije“, sv. 3., Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb, 1993.; W. Windelband, „Povijest filozofije“, sv. 2., ITP Naprijed, Zagreb, 1990.; D. Barbarić, „Filozofija njemačkog idealizma“, Hrestomatija filozofije, sv. 6., Školska knjiga, Zagreb, 1996.; O. Žunec, „Suvremena filozofija I.“, Hrestomatija filozofije, sv. 7., Školska knjiga, Zagreb, 1996.; M. Galović, „Suvremena filozofija II.“, Hrestomatija filozofije, sv. 8., Školska knjiga, Zagreb, 1996.; D. Pejović, „Suvremena filozofija Zapada“, Matica hrvatska, Zagreb, 1999.; A. Miller, „Philosophy of Language“, McGill-Queen's University Press, Montreal, Kingston, Ithaca, 2007.; B. Berčić, „Filozofija Bečkog kruga“, KruZak, Zagreb, 2002.; G. Frege, „Osnove aritmetike i drugi spisi“, KruZak, Zagreb, 1995.; W. V. O. Quine, „Riječ i predmet“, KruZak, 1999.; P. F. Strawson, „Analiza i metafizika. Uvod u filozofiju“, KruZak, 1999.

online casino slots