Dr. sc. Marinko PERKOVIĆ

Profesor moralne teologije
Josipa Stadlera 5
71 000 Sarajevo
Tel: +387-33-232-379
E-mail: marinkope@bih.net.ba


Biografija

Marinko Perković je rođen 28. studenog 1964. u Sarajevu od roditelja Mate i Zlate rođ. Jerković. Nakon osmogodišnje škole koju je pohađao u Sarajevu (1971.-1979.), upisao je Klasičnu gimnaziju za spremanje svećenika u Zadru (1979.-1984.), nakon čega je odslužio obvezatni vojni rok u Banjoj Luci. Teološki studij u Sarajevu započeo je 1984. god. Po završetku studija zaređen je za svećenika 29. lipnja 1990. Nakon jednogodišnjeg pastoralnog iskustva u Novom Sarajevu, poslan u Rim kako bi se specijalizirao u moralnoj teologiji na Papinskom Univerzitetu Gregorijana. Studij završio obranivši doktorsku disertaciju 1997. god. Odmah nakon studija vratio se u Sarajevo i od jeseni 1997. predajem moralnu teologiju na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji.


Bibliografija

Knjige

- “Il cammino a Dio” e “La direzione alla vita”. L’ordine morale nelle opere di Jordan Kuničić, O. P. (1908-1974), PUG, Serie Teologia 23, Roma 1997.
- Temelji teološke etike, VKT, Sarajevo 2000.
- Prema moralnoj zrelosti, VKT, Sarajevo 2009.


Članci posvećeni moralnim temama

- “Ivan Fuček - život i djelo”, u: Obnovljeni život 51 (1996) 471-489.
- “Zašto danas govoriti o krepostima, napose o kreposti razboritosti”, u: Vrhbosnensia 1 (1997) 195-216.
- “Zrela savjest - preduvjet mirnog (su)života”, u: Vrhbosnensia 2 (1998) 85-101.
- “Tolerancija - mogućnost ili nužnost?”, u: Vrhbosnensia 2 (1998) 229-248.
- “Ekološka svijest - imperativ sigurnije budućnosti”, u: B. VULETA - A. VUČKOVIĆ (prir.), Odgovornost za život, Split 2000, pp. 393-409.
- “Obraćenje kao proces”, u: Vrhbosnensia 4 (2000) 31-42.
- “Moralna misao u djelima Ive Andrića”, u: Vrhbosnensia 5 (2001) 139-154.
- “Elementi humanističke etike u djelima Meše Selimovića”, u: Vrhbosnensia 5 (2001) 305-323.
- “Moralna norma”, u: Vrhbosnensia 7 (2003) 291-309.
- “Humani ili specifično kršćanski moral”, u: Vrhbosnensia 8 (2004) 145-161.


Drugi članci

- “Povijest župe Presvetog Trojstva u Novom Sarajevu”, u: M. PERKOVIĆ (prir.), Sto godina župe Presvetog Trojstva Novo Sarajevo, Sarajevo 2002., str. 21-72.


Recenzije

- “Čovjek od samog početka. Tonči MATULIĆ, Pobačaj. Drama savjesti, FTI, Zagreb 1997.”, u: Crkva u svijetu 32 (1997) 212-216.
- “Evanđeosko mirotvorstvo. Božo VULETA - Rebeka ANIĆ, Na putu mira, Franjevački institut za kulturu mira i Nacionalni katehetski ured Hrvatske biskupske konferencije, Split 1999.”, u: Vrhbosnensia 3 (1999) 361-364.
- “Interdisciplinarnost kao specifikum bioetičkog govora. T. MATULIĆ, Bioetika, Glas Koncila, Zagreb 2001.”, u: Vrhbosnensia 6 (2002) 242-248.
- “Čuvaj i poštuj ljudski život! Ž. ZNIDARČIĆ (ur.), Medicinska etika I”, u: Vrhbosnensia 8 (2004) 244-248.