Katedra Svetog pisma Starog zavjeta

Profesori:
Doc.dr. sc. Dubravko Turalija, predsjednik Katedre
 

Opće informacije:

Katedra Svetoga pisma Staroga zavjeta se bavi proučavanjem starozavjetne literature kao i grana koje su povezane sa nastankom i razvojem Starog zavjeta. Da bi se što bolje upoznalo s Božjim govorom ljudima tijekom starozavjetnog vremena, na katedri se predaju sljedeća građa: Opći uvod u Sveto pismo (gdje se studentu omogućuje znanstveni pristup proučavanju Svetog pisma); posebni uvod u knjige Staroga zavjeta, gdje se studenti temeljitije upoznaju sa starozavjetnim knjigama; egzegeza izabranih dijelova Staroga zavjeta (iz knjige Post, Izl, Jš, 2 Sam, Iz, Jr, Ez, Zah, Ps itd.); biblijska teologija Staroga zavjeta, gdje se obrađuju važne starozavjetne teološke teme. Radi boljeg upoznavanja Starog zavjeta, na katedri se predaje i hebrejski jezik, kao i biblijska arheologija.

 

Na katedri se predaju sljedeći obvezni predmeti:

1. Hebrejski jezik I.
2. Hebrejski jezik II.
3. Opći uvod u Sveto pismo
4. Petoknjižje: Uvod i egzegeza
5. Povijesne knjige: Uvod i egzegeza
6. Proročke knjige: Uvod i egzegeza
7. Mudrosna literatura: Uvod i egzegeza
8. Biblijska teologija Starog zavjeta

Osim obveznih predmeta na katedri se nude i izborni kolegiji:

1. Akadski jezik
2. Biblijski Aramajski jezik
 
 
Katedra nudi i seminare:
1. Biblijske i hrvatske mudre izreke
 

 

online casino slots