Katedra Svetoga pisma Novoga zavjeta

Profesori:
Prof. dr. sc. Darko Tomašević, predsjednik Katedre

Opće informacije

Katedra Svetog pisma Novog zavjeta bavi se proučavanjem novozavjetne literature i Biblijske teologije Novoga zavjeta.
Uvod istražuje povijest, izvore, okolnosti, datiranje, mjesto nastanka, autorstvo, teološki cilj, te kome je pojedini spis upućen.
Egzegeza istražuje konkretne novozavjetne tekstove, traga za značenjem pojedinih riječi i izraza, za onim što je pojedini pisac htio reći. Isto tako, dotični tekst stavlja u kontekst u kojem je izgovoren; uspoređuje ga, kako sa sličnim novozavjetnim tekstovima, tako i za starozavjetnim tekstovima koji su imali utjecaja na izbor dotičnih riječi i izraza. Egezeza otkriva sličnosti, ali i razlike novozavjetnih spisa, posebno s obzirom na njihovu formu, sadržaj, značenje i cilj.
Biblijska teologija Novog zavjeta pokušava sintetizirati stavove pojedinih biblijskih pisaca. Ona je svojevrstan vrhunac novozavjetnog proučavanja. Ona traga za temeljnim teološkim mislima i smjernicama. Proučava velike novozavjetne teme, kao što su kristologija, soteriologija, ekleziologija, eshatologija.
Preduvjet studija Novog zavjeta je poznavanje biblijskog grčkog jezika.

 

Na katedri se predaju sljedeći obvezni predmeti:

1. Biblijski grčki jezik I
2. Biblijski grčki jezik II
3. Sinoptici i Djela apostolska: uvod i egzegeza
4. Ivanovski spisi: uvod i egzegeza
5. Pavlove i pavlovske poslanice: uvod i egzegeza
6. Ostale poslanice i Otkrivenje: uvod i egzegeza 
7. Biblijska teologija Novog zavjeta

 

Osim ovih obveznih predmeta na katedri Novog zavjeta se nude i izborni kolegiji:

1. Biblijski grčki jezik – cursus superior
2. Apokrifi i spisi s Mrtvog mora

 

Katedra nudi i seminare:

1. Novozavjetni apokrifi
 

online casino slots