Katedra dogmatske teologije

Profesori:
Prof. dr. sc. Niko Ikić, predsjednik Katedre
Doc. dr. sc. Mario Bernadić

Opće informacije

Dogmatska teologija, kao sustavna teologija, ima zadaću sustavno tumačiti otajstva povijesti spasenja odnosno pružiti studentima cjelovit i zaokružen pogled na cjelokupnu teologiju. Konkretno, to naznačuje OT 16. U akademskoj praksi to se ostvaruje, uz predavanje redovitih traktata, putem izbornih predmeta i seminara u kojima se obrađuju i produbljuju pojedine teme.

 
Na katedri se predaju sljedeći obvezni predmeti:

1. Otajstvo trojedinoga Boga
2. Teološka antropologija I
3. Teološka antropologija II
4. Kristologija
5. Teologija sakramenata I
6. Teologija sakramenata II
 
 
Osim ovih obveznih predmeta na katedri Novog zavjeta se nude i izborni kolegiji:
 
1. Mariologija
2. Petrova služba u svijesti razumijevanja prvog i drugog tisućljeća 
3. Egzorcizam – jučer i danas
4. Ljudska patnja: opće teodicejsko pitanje i zaglavni kamen ateizma
5. Stvaranje i evolucija
6. Mysterium pashale: sveto trodnevlje smrti, pokopa i uskrsnuća našeg Spasitelja
 
 
Katedra nudi i seminare:
 
1. „Theologia concordia et discordia“ sakramenata Katoličke i Pravoslavne Crkve
2. Papinski primat – temelj i prijepor crkvenog jedinstva
3. Pomirba znanstvene i biblijske mudrosti po G. L. Schröderu
 
online casino slots