Katedra moralne teologije

 Profesori:

Doc. dr. sc. Zorica Maros, predsjednik Katedre
Doc. dr. sc. Drago Župarić, vanjski suradnik
Doc. dr. sc. Marinko Perković, vanjski suradnik
Dr. sc. Mirko Šimić, viši asistent

 

Na katedri se predaju sljedeći obvezni predmeti:

1. Osnovna moralna teologija I.
2. Osnovna moralna teologija II
3. Bogoštovlje i kreposti 
4. Bioetika 
5. Spolni i ženidbeni moral
6. Duhovno bogoslovlje

 

Osim obveznih predmeta na katedri se nude i izborni kolegiji:

1. Penitencija
2. Antropologija nasilja  
3. Kršćanski život i duhovnost prema sv. Pavlu  
 

Katedra nudi i seminare:

1. Izabrana pitanja iz bioetike
2. Moral i duhovnost

online casino slots