Katedra ekumenske teologije

Profesor:
Doc dr. sc. Tomo Vukšić

 

Na katedri se predaju sljedeći obvezni predmeti:

1. Ekumensko bogoslovlje
2. Istočno bogoslovlje I
3. Istočno bogoslovlje II
online casino slots