Katedra kanonskoga prava

 Profesori:

Prof. dr. sc. Pavo Jurišić, v.d. predsjednika Katedre
Dr. sc. s. Bernarda Horvat, viši asistent

 

Na katedri se predaju sljedeći obvezni predmeti:

1. Kanonsko pravo: Uvod, I. i III. knjiga 
2. Kanonsko pravo: II. knjiga
3. Kanonsko pravo: IV. knjiga
4. Kanonsko pravo: V., VI. i VII. knjiga
 
 
Izborni predmeti:
1. Oblici posvećenog života u crkvenom zakonodavstvu

 

Seminari: 

1.  Evanđeoski savjeti u životu klerika i redovnika 
2.  Istraživanja u kauzama svetih
online casino slots