Katedra filozofije

Profesori:

Doc. dr. sc. Pavle Mijović, predsjednik katedre
Mr. sc. Ivica Mršo, viši asistent
Dr. sc. Sanda D. Smoljo, viši asistent
Mr. sc. Oliver Jurišić, viši asistent

Na katedri se predaju sljedeći obvezni predmeti:

1. Uvod u filozofiju i Logika
2. Filozofska epistemologija
3. Ontologija
4. Kozmologija
5. Filozofska antropologija
6. Teodiceja
7. Etika 
8. Opća psihologija
9. Povijest filozofije - stari vijek
10. Povijest filozofije - srednji vijek
11. Povijest filozofije - moderno doba
12. Povijest filozofije - suvremeno doba

 

online casino slots