Katedra Svetog pisma Starog zavjeta

Profesori:
Doc.dr. sc. Dubravko Turalija, predsjednik Katedre
 

Opće informacije:

Katedra Svetoga pisma Staroga zavjeta se bavi proučavanjem starozavjetne literature kao i grana koje su povezane sa nastankom i razvojem Starog zavjeta. Da bi se što bolje upoznalo s Božjim govorom ljudima tijekom starozavjetnog vremena, na katedri se predaju sljedeća građa: Opći uvod u Sveto pismo (gdje se studentu omogućuje znanstveni pristup proučavanju Svetog pisma); posebni uvod u knjige Staroga zavjeta, gdje se studenti temeljitije upoznaju sa starozavjetnim knjigama; egzegeza izabranih dijelova Staroga zavjeta (iz knjige Post, Izl, Jš, 2 Sam, Iz, Jr, Ez, Zah, Ps itd.); biblijska teologija Staroga zavjeta, gdje se obrađuju važne starozavjetne teološke teme. Radi boljeg upoznavanja Starog zavjeta, na katedri se predaje i hebrejski jezik, kao i biblijska arheologija.

Na katedri se predaju sljedeći obvezni predmeti:
 

1. Opći uvod u Sveto pismo
2. Posebni uvod u Sveto pismo SZ: Petoknjižje i povijesne knjige
3. Posebni uvod u Sveto pismo SZ: Starozavjetni proroci i mudrosni spisi
4. Egzegeza Starog zavjeta: Petoknjižje i povijesne knjige
5. Egzegeza Starog zavjeta: Proroci
6. Egzegeza Starog zavjeta: Mudrosna literatura i Psalmi
7. Biblijska teologija Staroga zavjeta
8. Biblijska arheologija
9. Hebrejski jezik

 

online casino slots