Katedra Svetog pisma Novog zavjeta


Profesori:
Prof. dr. sc. Darko Tomašević, predsjednik Katedre

Opće informacije

Katedra Svetog pisma Novog zavjeta bavi se proučavanjem novozavjetne literature i Biblijske teologije Novoga zavjeta.
Uvod istražuje povijest, izvore, okolnosti, datiranje, mjesto nastanka, autorstvo, teološki cilj, te kome je pojedini spis upućen.
Egzegeza istražuje konkretne novozavjetne tekstove, traga za značenjem pojedinih riječi i izraza, za onim što je pojedini pisac htio reći. Isto tako, dotični tekst stavlja u kontekst u kojem je izgovoren; uspoređuje ga, kako sa sličnim novozavjetnim tekstovima, tako i za starozavjetnim tekstovima koji su imali utjecaja na izbor dotičnih riječi i izraza. Egezeza otkriva sličnosti, ali i razlike novozavjetnih spisa, posebno s obzirom na njihovu formu, sadržaj, značenje i cilj.
Biblijska teologija Novog zavjeta pokušava sintetizirati stavove pojedinih biblijskih pisaca. Ona je svojevrstan vrhunac novozavjetnog proučavanja. Ona traga za temeljnim teološkim mislima i smjernicama. Proučava velike novozavjetne teme, kao što su kristologija, soteriologija, ekleziologija, eshatologija.
Preduvjet studija Novog zavjeta je poznavanje biblijskog grčkog jezika.

Na katedri se predaju sljedeći obvezni predmeti:

1. Novi zavjet: Sinoptici i Dj – uvod i egzegeza
2. Novi zavjet: Ivanovski spisi – uvod i egzegeza
3. Novi zavjet: Pavlove i pavlovske poslanice – uvod i egzegeza
4. Novi zavjet: Ostale poslanice i Otkrivenje – uvod i egzegeza
5. Biblijska teologija Novoga zavjeta
6. Osnove grčkog jezika
7. Biblijski grčki jezik

Osim ovih obveznih predmeta na katedri Novog zavjeta se nude i izborni kolegiji:

1. Poziv biblijskih proroka
2. Jakovljeva poslanica u Bibliji i Crkvi

Katedra nudi i seminare:

1. Isusove parabole u sinoptičkim evanđeljima
2. Deset zapovijedi u SZ, NZ i Kur'anu


 

online casino slots