Katedra fundamentalne teologije

Profesori:
Prof. dr. sc. Franjo Topić, predsjednik Katedre
Mr. sc. Vikica Vujica, viši asistent

Opće informacije

Fundamentalna teologija je po sebi granična disciplina između filozofije i teologije. Na određeni način završava filozofska razmišljanja i istraživanja i otpočinje teološka istraživanja i razmišljanja. Ona je više nego teodiceja koja se bavi problemom Boga na isključivo razumskim osnovama i više nego dogmatika jer obimnije uvažava ratio i druge neteološke discipline. Sadržaj i karakteristike ove katedre vidljivi su i određeni prema kolegijima koji se predaju u sklopu ove katedre. Osnovne teme fundamentalke su pokazati da je kršćanska objava vjerodostojna i da je vjerodostojan sud „Isus jest Krist“. Cilj je da bi studenti mogli izvršiti zadaću: „budite uvijek spremni na odgovor svakomu koji od vas zatraži obrazloženje nade koja je u vama, ali blago i s poštovanjem“ (1 Pt 3,15). Specifičnost Fundamentalke na KBF u Sarajevu je što ovaj Fakultet djeluje u većinski nekatoličkoj zemlji pa mu je stoga dodatna zadaća i misija proučavati uz druge religije posebno islam i osposobljavati studente za dobar i plodonosan dijalog.

Na katedri se predaju slijedeći obvezni predmeti:
 

1. Kršćanska Objava
2. Ekleziologija
3. Teološka epistemologija
4. Znanost o religijama

 

Izborni kolegiji:

1. Povijest i nauka islama
2. Međureligijski dijalog: dokumenti učiteljstva i teolozi
3. Komparativni studij mistike (mistika u velikim religijama)
 

Seminari:

1. Kršćansko-muslimanski dijalog posebno u BiH i RH


 

 

online casino slots