Katedra dogmatske teologije


Profesori:
Prof. dr. sc. Niko Ikić, predsjednik Katedre
Doc. dr. sc. Mario Bernadić

Opće informacije

Dogmatska teologija, kao sustavna teologija, ima zadaću sustavno tumačiti otajstva povijesti spasenja odnosno pružiti studentima cjelovit i zaokružen pogled na cjelokupnu teologiju. Konkretno, to naznačuje OT 16. U akademskoj praksi to se ostvaruje, uz predavanje redovitih traktata, putem izbornih predmeta i seminara u kojima se obrađuju i produbljuju pojedine teme.

Na katedri se predaju sljedeći obvezni predmeti:

1. Otajstvo Trojedinog Boga
2. Bog Stvoritelj
3. Pneumatologija
4. Milost Kristova
5. Kristologija
6. Mariologija
7. Teologija sakramenata općenito
8. Sakramenti inicijacije
9. Sakramenti ozdravljenja i služenja
10. Eshatologija

 

online casino slots