Katedra moralne teologije

Profesori:
Doc. dr. sc. Zorica Maros, predsjednik Katedre
Doc. dr. sc. Drago Župarić, vanjski suradnik
Doc. dr. sc. Marinko Perković, vanjski suradnik
Dr. sc. Mirko Šimić, viši asistent

Na katedri se predaju sljedeći obvezni predmeti:

1. Osnovna moralna teologija
2. Teološke kreposti
3. Osoba i moralne kreposti I
4. Osoba i moralne kreposti II
5. Sakrament pomirenja
6. Duhovno bogoslovlje

Seminari:

1. Izabrana pitanja iz bioetike
2. Kršćanska savjest

 

 

online casino slots