Katedra liturgike

Profesori:
Prof. dr. sc. Ante Pavlović, predsjednik Katedre
Marko Stanušić,
Mr. sc. Tomo Knežević

Na katedri se predaju sljedeći obvezni predmeti:

1. Povijest liturgije
2. Teologija liturgije
3. Liturgijska godina
4. Štovanje svetih i časoslov
5. Sakramenti i blagoslovine I
6. Sakramenti i blagoslovine II
7. Crkvena glazbena kultura
8. Osnove gregorijanskog pjevanja

 

 

online casino slots