Katedra socijalnog nauka Crkve

Profesori:
Doc dr. sc. Zdenko Spajić, predsjednik Katedre

Na katedri se predaju sljedeći obvezni predmeti:

1. Socijalni nauk Crkve I
2. Socijalni nauk Crkve II
3. Teološka socijalna etika

 

 

online casino slots